GM1 & GM2 – Dansk version

Artikel fra Dr. Prof. Henry J. Baker oversat til dansk af Camilla Baird Primprau’s Korat Cattery © 2003

Vi vil gerne fortælle jer om to nedarvede sygdomme, som påvirker vore Korater. Faktisk er disse sygdomme også blevet observeret i andre katteracer og dyrearter, men de er af afgørende vigtighed for Korat opdrættere, fordi hvis der ikke bliver gjort et grundlæggende arbejde for at identificere og udelukke bærere, vil disse gendefekter bringe vor race i fare. Nogle Korat opdrættere har oplevet disse sygdomme og vil meget gerne finde en måde at udpege bærere på. Den gode nyhed er, at sådan en løsning er fundet – en gen analyse for bærere.

Gangliosidoser er nedarvede sygdomme kendt som lysosomale syndromer, fordi de påvirker den del af cellerne, som omdanner kemikalier, herunder gangliosiderne, som er vitale for at hjernecellerne kan fungere normalt. Der er to typer Ganglisodosis alt efter hvilken gangliosid, GM1 eller GM2, der ophobes i lysosomerne. De mest åbenlyse tegn i syge katte er neurologiske. I GM2 Gangliosidosis ses tegnene generelt tidligere (i 2 måneders alderen), og de skrider hurtigere frem. I GM1 Gangliosidosis ses de neurologiske tegn lidt senere (i 3 måneders alderen), og de udvikler sig langsommere. Syge killinger har hovedrystelser til at begynde med, fulgt af dårlig koordination af benene, som eventuelt fører til lammelser. Hvis sygdommen får lov at udvikle sig til de sidste stadier, kan spasmer opstå. Diagnose foretages ved kliniske tegn, laboratorieprøver, og observation af patologiske skader i hjernen. De bedste prøver er urinprøver for at konstatere tilstedeværelsen af komplicerede sukkerstoffer (ikke specificerede), en enzym måling af de hvide blodlegemer eller en hudbiopsi (specifik men ikke fuldstændig sikker for bærerstatus). Resultaterne skal fortolkes af en person med erfaring med disse sygdomme og de diagnostiske prøver. Der findes også forandringer på det lette mikroskopi niveau, hos katte der er døde eller bliver aflivet. Der er ingen særlig behandling for disse sygdomme.

Selvom begge typer Gangliosidosis forårsager livsfarlige fremskridende hjernebetændelser, er de forårsaget af meget forskellige genetiske fejl i to forskellige lysosomale enzymer. Derfor må en genetisk analyse analysere hver sygdom for sig. GM1 Gangliosidosis skyldes en nedarvet mangel på enzymet beta-galactosidase og er blevet undersøgt og karakteriseret i Siamesere og andre katte, men er først for nylig blevet anerkendt i Korater af Dr. Massimo Castagnaro ved Veterinær Instituttet ved Torino Universitet i Italien. GM2 Gangliosidosis skyldes en nedarvet mangel på enzymet beta-hexosaminidase og er blevet observeret i Korater og andre katte. GM2 mutationen i Korater er forskellig fra den mutation, der giver den samme sygdom i ikke-Korat katte. Gangliosidoserne forekommer også hos andre arter: hunde, køer, får og mennesker. Hos mennesker kendes GM2 som Tay Sachs eller Sandhoff’s Syndrom. Selvom flere fejl kan opstå i et enzym gen, som kan forårsage disse sygdomme, har hver art og race sin unikke mutation, dette betyder at en genetisk test kan udvikles til kun at lede efter de to Korat mutationer (GM1og GM2). Alle gangliosidoser er nedarvede som autosomale recessive træk. “Autosomal” betyder, at hanner og hunner har lige stor sandsynlighed for at arve sygdomsgenet. “Recessiv” betyder, at katte, som kun arver en kopi af sygdomsgenet, virker normale, men “bærer” sygdomsgenet, som de kan give videre til deres killinger. Når to bærere parres, er det kun 25% af killingerne, som har to defekte gener, der kan vise neurologiske sygdomstegn. Mere vigtigt er det, at når to bærere parres, endda også når bærere og normale katte parres, vil HALVDELEN af alle deres killinger blive bærere. Det er derfor recessive træk som gangliosidoserne er så farlige. Parringer mellem bærere og normale katte er faktisk de mest farlige, fordi selvom der kommer et meget stort antal bærere ud af det, bliver en syg killing aldrig født, så konsekvensen er, at der ingen grund er til at mistænke, at mutationen er tilstede i en familie. Derfor kan de, der ikke tror, at mutationerne er til stede i deres katte, bare fordi de ikke har set en syg killing, måske drage nogle meget betydelige forkerte konklusioner. Bærere synes at være sunde katte, der lever lange og normale liv, men de bør ikke blive brugt i avl, med den mulige undtagelse at de kan bruges til at fastholde et særligt træk, men så også kun hvis alle killinger bliver testet og kun dem, der er genetisk normale, bliver brugt i avl. En genetisk test kan tillade en sådan selektivitet. Den eneste måde præcist at identificere den genetiske status på en kat, som ikke har givet en syg killing, er ved DNA analyse.

En DNA analyse for bærere af Korat GM1 og GM2 er blevet udviklet af Dr. Henry Baker og hans kolleger ved Scott-Ritchey Research Center ved Auburn Universitet i Alabama i USA.
Dr. Baker var den første til at beskrive en Gangliosidosis i katte og har studeret disse sygdomme i over 20 år. Det er vigtigt at forstå at GM1 og GM2 Gangliosidosis er to forskellige sygdomme forårsaget af to forskellige defekter som påvirker to forskellige gener, selvom navnene og de kliniske symptomer minder om hinanden. Derfor er det nødvendigt, at begge testene udføres med negativt resultat, før en Korat kan siges at være fri for disse sygdomme. Molekylære tests for disse sygdomme er ganske komplicerede. De starter med DNA udvundet af en lille blodprøve (1ml). Gennem en proces ved navn “polymerase chain reaction” (PCR) præciserer et laboratorium en portion af generne, som indeholder den interessante mutation. Efter mange præciseringer, bliver sekvensen med DNA koden for det interessante gen læst, meget som at læse en sætning som indeholder mange bogstaver, der er ordnet i ord. De leder efter en “stavefejl” i den genetiske kode, som identificerer den interessante mutation. Nogle gange handler stavefejlen om et bogstav i et ord i en sætning, som indeholder 2500 bogstaver! I andre mutationer er store dele af sætningen væk eller omarrangeret. Syge katte har ikke et normalt gen, de har to kopier af det muterede gen. Bærere har en kopi af det normale gen og en kopi af det muterede gen (de lader til at være normale, men giver sygdomsgenet videre til killinger). Katte, med to kopier af det normale gen, er genetisk normale katte og sikre at bruge i avlen.

Dr. Baker står til rådighed for DNA testning for begge sygdomme for opdrættere i Nordamerika, og Dr. Castagnaro har indvilget i at teste prøver fra opdrættere i Europa. Ved at henvende sig til Dr. Baker eller Dr. Castagnaro kan opdrættere få præcise instrukser om, hvordan de får deres katte testet .

Dette dokument er gennemset af:

Dr. Prof. Massimo Castagnaro
DVM, PhD, ECVP
Animal Pathology Department
Veterinary University of Turin
Italy
Dr. Henry J. Baker
Professor and Director
Scott-Ritchey Research Center
Auburn University
Auburn, AL 36849

Underskrevet af følgende Korat opdrættere (FIFe):

Donatella Mastrangelo
JADEYE KORATS – ITALY
e-mail: email@jadeye.it
tel.: +39/06/7101320
mobile : +39/338/5781041
Camilla Baird
PRIMPRAU’s Cattery – Denmark
email: dkkorat@yahoo.dk
tel.: +45/20977535

Links til andre sider om GM

Hyppigt stillede spørgsmål om GM

Beta-galactosidase deficiency in a Korat cat: a new form of feline GM1-gangliosidosis a very long, very technical document in English


English version? Yes – click here